Temabilde grunnskoleneelever

Velkommen til Altaskolen

Vi ønsker deg som foresatt og ditt barn velkommen til Altaskolen. 

fug

FUG - Samarbeid mellom hjem og skole

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

barnehender

Handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø

Systematisk arbeid med skolemiljø virker preventivt og motvirker mobbing og uønsket atferd i skolen.

bymiljo_150x100

Sykle til skolen

Fra og med i dag er det opp til foreldrene å bestemme om eleven skal sykle til skolen.

Gutt%26nbsp%3Bsom%26nbsp%3Bser%26nbsp%3B

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Alta har fått egen hjemmeside. Her kan alle lærere, elever og foreldre få innblikk i hva som tilbys i den kulturelle skolesekken i Alta kommune.