Temabilde grunnskoleneabc

Skoleruter 2016 - 2017 og 2017 - 2018

Vedlagt ligger skoleruta for de to neste skoleårene. 

barnehender

Handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø

Systematisk arbeid med skolemiljø virker preventivt og motvirker mobbing og uønsket atferd i skolen.

bymiljo_150x100

Sykle til skolen

Fra og med i dag er det opp til foreldrene å bestemme om eleven skal sykle til skolen.

buss

Skoleskyssinfo på 177finnmark.no

Finnmark fylkeskommune har nettopp åpnet sin nye webportal for ruteinformasjon, og der er det også lagt inn et eget menyvalg for skoleskyss. Her finner man bl.a. søknadsskjema for skoleskyss, retningslinjer osv.

Gutt%26nbsp%3Bsom%26nbsp%3Bser%26nbsp%3B

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Alta har fått egen hjemmeside. Her kan alle lærere, elever og foreldre få innblikk i hva som tilbys i den kulturelle skolesekken i Alta kommune.