Temabilde barnehager


 

sammen

Sammen om det viktigste

«Sammen om det viktigste» er visjonen for Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. Planen er grunnlaget for utviklingsarbeidet som skal foregå over en periode på 4 år. Vi utarbeidet felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.

lekestativ

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.

hjerte

Helse, miljø og trivsel for barn i barnehager i Alta - sluttrapport etter tilsyn

Tilsynsmyndighet etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har i 2014 og 2015 gjennomført et samordnet tilsyn av alle barnehager i Alta, totalt 27 virksomheter. Tema for tilsynene har vært helse, miljø og trivsel for barn i barnehager, barnas psykososiale forhold. Sluttrapporten er nå ferdigstilt.

Kronstad barnehage

Gratulerer til Kronstad barnehage

Som den første i Finnmark fikk Kronstad barnehage torsdag i forrige uke betegnelsen «Trafikksikker barnehage». De fikk overrakt to blanketter og en sjekk på 4000,- kroner fra Trygg Trafikk Finnmark.

Miljøfyrtårn

Gratulerer med Miljøfyrtårn sertifisering

Rafsbotn barnehage, Sentrum barnehage, Midtbakken barnehage, Oterfaret barnehage og Talvik barnehage er Miljøfyrtårnsertifisert for nye 3 år.