Temabilde barnehager


 

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage – 5 nye barnehager er godkjente i Alta

Barnehagene i Alta har de siste årene jobbet spesielt godt med trafikksikkerhet, og i uke 36 ble 5 nye barnehager godkjent som Trafikksikker barnehage.

informasjon

Beredskapsplaner for forebygging av seksuelle overgrep i barnehager og skoler i Alta

Våren 2017 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle jobbe med å utarbeide beredskapsplaner for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep i skole og barnehage. 

lesestund

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

sammen

Sammen om det viktigste

«Sammen om det viktigste» er visjonen for Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. Planen er grunnlaget for utviklingsarbeidet som skal foregå over en periode på 4 år. Vi utarbeidet felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.

hjerte

Helse, miljø og trivsel for barn i barnehager i Alta - sluttrapport etter tilsyn

Tilsynsmyndighet etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har i 2014 og 2015 gjennomført et samordnet tilsyn av alle barnehager i Alta, totalt 27 virksomheter. Tema for tilsynene har vært helse, miljø og trivsel for barn i barnehager, barnas psykososiale forhold. Sluttrapporten er nå ferdigstilt.