Temabilde byggingbyggesaksmappe

Byggemappe for søknad om tiltak uten ansvarsrett

For deg som skal bygge tilbygg, garasje, naust eller driftsbygning

byggetegning

Byggesak over disk

Alta kommune ønsker og utvide servicetilbudet sitt til de som skal bygge. Dette betyr at man, etter timeavtale, kan få behandlet enkelte typer byggesøknader mens man venter.
Byggeplass

Nye regler om uavhengig kontroll i byggesaker utsatt

Krav om uavhengig kontroll i byggesaker skulle vært satt i verk 1. juli 2012. Nå utsetter Kommunal- og regionaldepartementet saken på ubestemt tid.
husbygging

Har ditt bygg ferdigattest?

Alta kommune er nå inne i en aktiv fase med å få avsluttet gamle byggesaker. En stor del av disse sakene kan ikke avsluttes før ferdigattest er gitt.

flomsone

Flomsonekart for Alta

Flomsonekartene viser hvilke områder som oversvømmes i en flomsituasjon, og med hvilken hyppighet (gjentaksintervall).