Temabilde næringslivIngressbilde Info fra Statens Vegvesen

Orientering om fremdriften på E-6 vest

Statens vegvesen har utgitt et informasjonsskriv om E-6 Vest for Alta. Her kan du lese om status fra Hjemmeluft til Storsandnes.
NCB+logo

Alta som konferanseby

Alta fyller nå kriteriene som konferanseby og er pr 1.1 registrert som Norges nordligste konferanseby i NCB - Norway Convention Bureau.
anleggsarbeid

Film om næringslivet i Alta

Ny film om næringslivet i Alta er tatt frem.