Alta ungdomsskole - Dansesalen

Lille gymsalen ved Alta Ungdomsskole er bygd om til dansesal. Prosjektet ble utført som generalentreprise og ferdigstilt høsten 2010.

Øvre Alta Skole

Prosjektet Øvre Alta skole var en totalrenovering av hele skolen. Prosjektet ble ferdigstilt desember 2010.