Informasjon GataMi

Vi ber dere spesielt være oppmerksom på at dette er en meldingstjeneste for innmelding av hendelser, feil og mangler ved kommunens anlegg som er definert under fanen kategorier. Tjenesten gir oss en god informasjon om oppståtte hendelser med påfølgende mulighet for rask utbedring dersom vi vurderer at det er nødvendig.

Dette er ikke en tjeneste med saksbehandling. Innbyggere som ønsker en sak behandlet av kommunen må fortsatt gjøre en skriftlig henvendelse via brev eller e-post.

Hovedregelen er at vi vil gi en kommentar på meldingen når vi behandler den.

Gatelys
Alta kommune har ansvar for ca 6300 gatelys. Det er vanskelig til enhver tid å ha status på hver av disse, så vi er glad for å få inn feilmeldinger på denne tjenesten.  
Av hensyn til våre ressurser prioriterer vi utbedring etter denne rekkefølge:
1. Strekningsbrudd,
2. Mørke punkt som medfører fare for trafikksikkerheten,
3. Tre eller flere mørke punkter etter hverandre i samme vei,
4. Områdevis utbedringer når der er oppstått flere mørke punkter i området.
 
Vi ber om at innmeldingene er så presis som mulig på lokaliseringen til lyspunktet. Vi har ikke mulighet til å gjøre undersøkelser på lokaliseringen.
Når meldingen har fått et grønt punkt er meldingen registrert av oss og vil bli prioritert etter nevnte prioritering. Av ressurshensyn vil det bli gitt begrensede kommentarer på innmeldinger på gatelys.

Brukerveiledning

Ved akutte hendelser skal du bruke følgende vakttelefoner:

Vakttelefoner

  • Tlf. 78 45 50 00 (hele døgnet)

Registrer en ny sak

Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Uke 25 2018

Uke 24 2018

Uke 23 2018

Uke 22 2018