Paragraf

Parkeringsbestemmelser

Alta kommune er delegert myndighet til å ilegge gebyr for alle typer stans- og parkeringsovertredelser, jf Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 3

Parkering med mobil

Bruk parkeringsappen på Amfi

Nå kan parkeringsappen også brukes i parkeringshuset på Amfi. 

informasjon

Førers plikter

Informasjonsskilt jf. parkeringsforskriften

Informasjon angående avgiftsfri parkering for forflytningshemmede og EL-biler

Info

1. januar trer nye parkeringsregler i kraft

Ny parkeringsforskrift fra 2017

Formålet med den nye parkeringsforskriften er å samle det som i dag kalles for offentlig- og privatrettslig parkering inn i en og samme forskrift, samt å regulere og kontrollere parkeringsvirksomhetene.

parkering_handikap

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse kan gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.