informasjon

Ny adkomst til legevakt og Finnmarkssykehuset

Alta Helsesenter - Hovedinngang flyttes til forsiden mot Markveien fra mandag 19. juni

Alle henvendelser til kommunal legevakt og Finnmarkssykehuset skal skje gjennom ny inngang på forsiden mot Markveien. Tannklinikken blir ikke berørt.

Parkering med mobil

P6 ved Alta Helsesenter

Ny parkeringsplass utenfor Tannklinikken

Her er det vanlig betalparkering med bruk av P-automater og app. Vi ber kunder og brukere av parkeringsplassen være oppmerksom på nytt parkeringsmønster og følge skiltingen på plassen.

Paragraf

Parkeringsbestemmelser

Alta kommune er delegert myndighet til å ilegge gebyr for alle typer stans- og parkeringsovertredelser, jf Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 3

Parkering med mobil

Bruk parkeringsappen på Amfi

Nå kan parkeringsappen også brukes i parkeringshuset på Amfi. 

informasjon

Førers plikter

Informasjonsskilt jf. parkeringsforskriften

Informasjon angående avgiftsfri parkering for forflytningshemmede og EL-biler