Temabilde skatter og avgifterKalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn

Betalingskort for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift må bestilles av arbeidsgiver fra 2012

Fra og med 1. termin 2012 vil det ikke lenger bli sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
unikt%26nbsp%3Bhus

Skatt på boliger/våningshus som brukes til fritidsformål

I forbindelse med at skattedirektoratet har sendt ut brev om boligareal/boligbeskatting har Alta kommune mottatt en rekke henvendelser fra publikum som av skattemessige grunner ønsker bruksendring av sine eldre boliger/våningshus i vår kommune. Bruksendringen ønskes til fritidsformål.
informasjon

Pressemelding

Eiendomsskatt - takseringsgrunnlaget.

Alta kommune beklager at takseringsgrunnlaget for utvidelse av eiendoms-skatten i Alta kommune har ført til mange engasjerte debatter, og vi har forståelse for at Alta kommune har blitt oppfattet som ”arrogant” og ikke opptrådt med den nødvendige ydmykhet. Dette beklager vi og lover å sette inn alle nødvendige ressurser for å gjenopprette nødvendig tillit hos Altas befolkning.