A A A
Levek%C3%A5rsunders%C3%B8kelse

5000 altaværinger får viktig brev fra Alta kommune.

Du kan være en av de heldige som får et brev i posten neste uke. Hver fjerde altaværing over 18 år (ca 5000 personer) blir invitert til å delta i en undersøkelse om levekår i Alta. 

Dette gjør vi for å få mer kunnskap om hvordan innbyggerne i Alta kommune trives. En slik tilbakemelding er veldig viktig når kommunen ønsker å videreutvikle sitt tjenestetilbud og folkehelsearbeid generelt.

Undersøkelsen er helt anonym og gjennomføres av firmaet Epinion. I en slik undersøkelse får du spørsmål om ulike tema, blant annet din trivsel i nærmiljøet og rundt helsemessige faktorer. Mye er faste levekårsspørsmål, men vi har også lagt inn spørsmål rundt bruk av etablerte fritidsanlegg, som ballbaner, badeanlegg, Byløypa, scooterløyper, osv. 

For å motivere ytterligere til besvarelse vil det trekkes ut fem gavekort a kr 1000 blant alle deltakere som har besvart. 

Brevet som kommer neste uke inneholder en unik kode man setter inn på en oppgitt nettside. Der blir man enkelt loset gjennom undersøkelsen som består av 40-50 avkrysningsspørsmål. Til slutt er det også kommentarfelt for de som har eventuelle andre ting på hjertet til oss i kommunen. Undersøkelsen er også utformet på norsk, samisk og engelsk.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å gjennomføre undersøkelsen så vi i kommunen får et bredest mulig grunnlag for å videreutvikle kommunens tjenestetilbud og folkehelsearbeid.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema